FANDOM


SolomonGrimmes
Solomon Grimmes

Solomon Grimmes Criminal Case'de bulunan yardımcı karakterlerdendir. Barışıp Anlaşmak (Vaka #53)'ta orta derecede, Küller, Küllere (Vaka #55)'te ufak bir rolü vardır ve Her Yer Kan Gölü (Vaka #56)'nde, torunu Milton Grimmes'ın anlattığına göre, Kızıl Tarikat'ın yükselişinde öncü rol oynadığı ortaya çıkmıştır.

Profili

Solomon, 17. Yüzyılda, yeni dünyanın (bugünkü adı ile Grimsborough'nun) soğuğunda hayatta kalmaya çalışan, seyyah bir adamdı. Üzerinde siyah bir seyyah kostümü ile siyah bir seyyah şapkası vardı.

Vakalardaki Rolleri

Barışıp Anlaşmak

Sandy Grimmes'ın öldürüldüğü Barışıp Anlaşmak'ta ekip,Anakee'nin yardımı ile geçmişteki bir suç mahallini, daha doğrusu 1643'teki Aloki köyünü, incelemek istemişlerdir. Anakee'nin şaman ayininden sonra ekibin dikkatini solmuş bir günlük çekmiştir. Fakat Müfettiş Jones'un asıl merak ettiği iki şey vardı: günlük neden Türkçe (İngilizce) yazılmıştı ve Aloki köyünde 1643 yılında ne işi vardı. Ekip daha sonra günlüğün Solomon Grimmes'a ait olduğunu öğrenmişler ve bir seyyahın neden Aloki bölgesinde dolaştığını merak etmişlerdir. Solomon'un günlüğünde belirttiğine göre seyyahlar, yeni dünyanın soğuğunda günler, hatta aylar boyunca zor şartlar altında yaşamışlar, hatta çoğu bundan ötürü yaşamlarını yitirmişlerdi. Solomon şans eseri Alokiler tarafından kurtarılmış ve seyyahların yeni dünyada bir yeri olduğunu ilan etmiştir.

Ekip daha sonra Solomon'a ait olan bir bıçağı bulmuşlar ve bunun hakkında Anakee ile tekrar konuşmuşlardır. Dediğine göre Alokiler, seyyahların iyileşip hayata geri dönmelerini sağlamışlardı.--Solomon, Inaya'ya olan aşkını ilan etmiş ve ikisinin adını Alokiler için kutsal sayılan totemin üstüne kazımış, böylece iki farklı dünya insanının tek olduğunu göstermiştir--tabii belli bir paha karşısında: Inaya, aslına Keme Peota ile evlenecekti fakat Keme, Inaya'nın Solomon le evlenecek olmasına saygı duymak zorundaydı. Fakat Keme, eğer kendi torunlarından herhangi birisinin, Solomon'un torunlarından birisi ile karşılacak olursa, Inaya'yı kaybetmesinin intikamını, kurbanın ellerini keserek almalarına dair yemin etmiştir--ki bu sayede ekip, bu olayı Sandy Grimmes'ın öldürülmesine bağlayabilmişlerdir.

Küller, Küllere

Ekip, Tess Goodwin cinayetini araştırırlarken Solomon'un torunu olan Milton ile, Mary Goodwin'in idamında kullanılan halat hakkında konuşmaya gittiklerinde Solomon'un adı geçmiştir. Milton'ın anlattığına göre Solomon, Mary'nin idamında yargıç olarak bulunuyordu ve vefatına kadar da yargıç olarak hayatını sürdürmüştü. Ekibin Milton'ın çalışma prensiplerini sorgulamaları Milton'ın hoşuna gitmemişti, bu yüzden de söylediklerine dikkat etmeleri gerekmekteydi.

Her Yer Kan Gölü

Delsin Peota cinayetinin soruşturması sırasında Solomon ve Inaya arasında gerçekte yaşanmış olan şey, Milton Grimmes sayesinde ortaya çıkmıştır. Solomon, Alokilerin elinde Kızıl Tarikat'ı yıllar boyunca ayakta tutacak olan bir altın madeni olduğunu biliyordu. Bu yüzden Inaya'yı kullanarak Aloki-Seyyah yemeği, ya da evlilik düğünü, düzenlemiş ve tam yemek başlayacakken Solomon, aynı Milton2ın Delsin'e yaptığı gibi Inaya'nın kafa derisini yüzmeye başlamıştır. Oradaki Alokiler engel olmak isterlerken diğer Kızıl Tarikat mensupları yemeği basmış ve orada bulunan bütün Alokileri katletmişlerdir. Bu sayede Solomon, Alokilerin altın madenini Kızıl Tarikat'a üs olarak vermiş ve yükselmelerinde öncülük etmiştir. Başlarda Solomon, Tarikat'a yardım etmeye şüpheli baksa da aslında Alokilerin çöküşünü başlatmış ve Tarikat'ın yükselmesini sağlamıştı. Katliamdan sonra Alokileri bugünkü Grimsborough Ormanında bulunan inşaat sahasına gömen Grimmes ailesi, ileriki yıllarda Kızıl Tarikat'ı yöneteceklerdi.

Milton'ın cinayet ve komplo kurmak suçlarından tutuklanması ile ekip, Kızıl Tarikata son vermişlerdir.

Vakalar

Galeri